Μετά την ηλικία των 50 ετών, είναι σημαντικό να κάνεις την εξέταση για το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA).

Πριν την ηλικία των 50 αρκεί να κάνεις γενική αίματος και ούρων μία φορά τον χρόνο, να ελέγχεις τη χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδιά σου. Καλό είναι επίσης να ελέγχεις την όραση και την ακοή σου κάθε τρία χρόνια και περιοδικά την αρτηριακή πίεση και το σάκχαρό σου, να κάνεις κολονοσκόπηση κάθε πέντε χρόνια και να εξετάζεις συστηματικά την καρδιά σου, σύμφωνα με τις οδηγίες του καρδιολόγου.