Χρειαζόμαστε περισσότερα ιατρεία διακοπής καπνίσματος

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, η ατομική προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος χωρίς στήριξη, έχει μόλις 3% επιτυχία στη διακοπή του καπνίσματος, όταν στα ειδικά κέντρα διακοπής το ποσοστό επιτυχίας αγγίζει το 70% . «Η διακοπή του καπνίσματος είναι θεραπεία, επομένως χρειαζόμαστε περισσότερα κέντρα διακοπής καπνίσματος, προσιτά σε όλους και ει δυνατόν, δωρεάν», τονίζει η Πρόεδρος της ΑΚΟΣ Δρ. Δέσποινα Κατσώχη.