Κάθε γυναίκα θα πρέπει να πραγματοποιεί σε ετήσια βάση τεστ παπ και γυναικολογικό υπερηχογράφημα και να κάνει μαστογραφία (η πρώτη μαστογραφία, η λεγόμενη “μαστογραφία αναφοράς” πραγματοποιείται στα 35 χρόνια). Οι γυναίκες θα πρέπει να ελέγχουν επίσης τον θυρεοειδή τους κάθε πέντε χρόνια (αν δεν έχουν κάποια γνωστή πάθηση). Καλό είναι τέλος, οι γυναίκες να ελέγχουν περιοδικά και τα λιπίδιά τους (χοληστερίνη και τριγλυκερίδια). Μετά τα 40, στον παραπάνω έλεγχο προστίθενται: Έλεγχος της όρασης κάθε τρία χρόνια, έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και του σακχάρου κάθε δύο χρόνια.