Ημερομηνία Διεξαγωγής:
Στόχος: η ποιότητα. Στη διάγνωση, στη θεραπεία, στη ζωή 22 Φεβρουαρίου 2019 – 23 Φεβρουαρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής:
Αίγλη Ζαππείου (αίθουσα Prive, 1ος όροφος)
Κήπος Ζαππείου, Αθήνα
Τηλ. 210 3369300
www.aeglizappiou.gr

Οργάνωση:
ΑΚΟΣ – Θεραπεία Σώματος και Ψυχής

Εγγραφές:
Η εγγραφή στη Διημερίδα είναι δωρεάν.

Πιστοποιητικό Συμμετοχής:
Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του
χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη της Διημερίδας θα δίνεται πιστοποιητικό μόνο
σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του
προγράμματος.

Συμμετοχή:
Η εγγραφή και η παρακολούθηση της Διημερίδας επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες
υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι
απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο
αποδεικτικό στοιχείο.

 

Δείτε εδώ περισσότερα