Κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός
Η επιστήμη της ψυχολογίας έχει πια αποδείξει ότι ο ασθενής δεν είναι rebus, δηλαδή μαριονέτα, αλλά μια προσωπικότητα που αξίζει τον σεβασμό.

“Ο ασθενής δεν είναι μία απρόσωπη μονάδα αλλά μία ξεχωριστή περίπτωση στην οποία πρέπει να σκύψουμε με ενδιαφέρον, προσαρμόζοντας στις δικές του αποκλειστικές ανάγκες τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας. Ειδικά στον καρκίνο, η εξατομικευμένη θεραπεία, είναι η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση, η οποία όχι μόνο βελτιώνει θεαματικά την ποιότητα της ζωής του ασθενούς, αλλά αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την αποθεραπεία του”.