Να τί πρέπει να κάνουν οι άνδρες για πολλά και ποιοτικά χρόνια ζωής:

– Να αθλούνται: έστω καθημερινό ήπιο περπάτημα
– Να κόψουν στο κάπνισμα
– Να περιορίσουν το αλκοόλ
– Να διατηρούν το ιδανικό βάρος τους
– Ναι στα πολλά λαχανικά
– Κόκκινο κρέας και αλλαντικά με μέτρο
– Καθημερινά άφθονο νερό
– Φρένο άγχος τους
– Ναι στο προφυλακτικό
– Προληπτικές εξετάσεις κάθε χρόνο
– Να μάθουν να αυτοεξετάζουν τους όρχεις τους και να ανιχνεύουν εγκαίρως μια αλλαγή την εμφάνιση οζιδίων και να επισκέπτονται άμεσα τον γιατρό.
– Να επισκέπτονται το γιατρό μόλις εμφανίσουν ενοχλητικά συμπτώματα.