Akos-life

Όροι διαγωνισμού – noSmoke

Στην αποδόμηση του καπνίσματος ως συνήθεια, στοχεύει ο διαγωνισμός φωτογραφίας που προκηρύσσει η επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΑΚΟΣ», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος (31η Μαΐου).

Δεν έχει σημασία αν είστε ερασιτέχνης ή επαγγελματίας! Μπορείτε να στείλετε τα έργα σας στο διαγωνισμό και μαζί με αυτά ένα ηχηρό μήνυμα κατά του καπνίσματος. Τα έργα που θα διακριθούν θα πλαισιώσουν έκθεση φωτογραφίας ενώ βραβεία προβλέπονται και για τα τρία έργα που θα αποσπάσουν τα περισσότερα like στη σελίδα της ΑΚΟΣ.

Θέλουμε «κλικ», θέλουμε «like», φαντασία, δημιουργικότητα και το μήνυμα σας μέσα από τη φωτογραφία σας.

Όροι διαγωνισμού

 1. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους.
 2. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συμμετοχής των φωτογραφιών, ωστόσο θα βραβευθεί μία φωτογραφία ανά συμμετέχοντα.
 3. Προϋπόθεση βράβευσης οι διαγωνιζόμενοι να έχουν κάνει LIKE (μου αρέσει) στη σελίδα www.facebook.com/akoslife
 4. Οι φωτογραφίες που αναρτώνται θα πρέπει απαραίτητα να απεικονίζουν εικόνες ενάντια στο κάπνισμα. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποσύρονται.
 5. Το θέμα της φωτογραφίας που θα επιλέξετε στον διαγωνισμό μπορεί να απεικονίζει τις βλαπτικές συνέπειες του ενεργητικού αλλά και του παθητικού καπνίσματος.
 6. Η φωτογράφηση μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή ή κινητό τηλέφωνο.
 7. Η ανάρτηση των φωτογραφιών είναι δυνατή από τις 11.05.2021, ώρα 11:00 έως και τις 24.05.2021, ώρα 24:00
 8. Οι φωτογραφίες για να συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση nosmoke@akoslife.com
 9. Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν στον συμμετέχοντα ιδιοκτήτη τους, ωστόσο ενδέχεται η διοργανώτρια να τις χρησιμοποιήσει μελλοντικά σε θέματα προβολής της εταιρίας «ΑΚΟΣ».http://mailto:nosmoke@akoslife.com
 10. Φωτογραφικό υλικό με άσεμνο περιεχόμενο ή πρόσωπα παιδιών θα αφαιρείται. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής (ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας.
 11. Οι μη αυθεντικές φωτογραφίες θα αποσύρονται.
 12. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, κάτω των 18 ετών, μπορούν να λάβουν μέρος αλλά εφόσον η φωτογραφία τους βραβευθεί το έπαθλο παραλαμβάνει ο γονέας.
 13. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από 11/05/2021 ώρα 11:00 (επίσημη ώρα έναρξης του διαγωνισμού) έως 24/05/202, ώρα 24:00.
 14. Οι τρεις πρώτες φωτογραφίες, θα διακριθούν ανάλογα με τον αριθμό των LIKES που θα συγκεντρώσουν.
 15. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 25/05/2021 (απογευματινές ώρες) στη σελίδα του διαγωνισμού http://www.faccom/akoslife
 16. Η συμμετοχή προϋποθέτει την ανάγνωση, κατανόηση και αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής.
 17. Η φωτογραφία που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα likes, θ’ αναδείξει τον πρώτο νικητή, ο οποίος θα λάβει ως δώρο, βιβλία αξίας 300 € . Ο δεύτερος σε likes θα λάβει βιβλία αξίας 200 € και ο τρίτος βιβλία αξίας 150 €. Οι νικητές θα μπορούν να παραλάβουν άμεσα τα έπαθλά τους, από τα γραφεία της «ΑΚΟΣ» κατόπιν συνεννόησης.
 18. Οι 20 καλύτερες φωτογραφίες, σε συνεργασία με το ΔΚΘΑ Υγεία και το Μητέρα, θα εκτεθούν για δεκαπέντε μέρες, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην εσωτερική γέφυρα που ενώνει τα θεραπευτήρια ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ.
 19. Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό, δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται από τη σελίδα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη.
 20. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως, αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
 21. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.
 22. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
 23. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.
 24. Θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας συναλλαγής. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι σε εμάς που έχουν σχέση με την συναλλαγή μας ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία παρέχετε την συναίνεση σας και τρίτοι που χρησιμοποιούμε ως εκτελούντες επεξεργασίας για την από μέρους μας εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλαγής ή για να μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα στοιχεία σας θα τα διατηρήσουμε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και μετά από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας ή και νομίμων υποχρεώσεων μας και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων σας ή των δικών μας απέναντι σας ή για 45 ημέρες από την παρούσα για του υπολοίπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που δικαιούμαστε ή επιβάλλεται από τον νόμο. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση επιθυμείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, την αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων το οποίο θεωρείτε ότι δεν είναι νόμιμο, μπορείτε να απευθύνεστε στην  Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.