Η είδηση έγινε συνείδηση;

Η έρευνα της ΑΚΟΣ είχε δείξει ότι το 41,8% όσων δεν καπνίζουν και το 58% των πρώην καπνιστών τηρούσαν ανεκτική στάση απέναντι στους καπνιστές και τη βλαβερή τους συνήθεια. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κατάσταση δείχνει να αλλάζει, καθώς ολοένα και περισσότερα άτομα –ιδίως μη καπνιστές- που απαιτούν από τους καπνιστές την τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου στους κλειστούς δημόσιους χώρους. Ωστόσο, ο δρόμος μπροστά μας είναι ακόμη μακρύς. «Θα πρέπει να μας γίνει συνείδηση ότι το κάπνισμα βλάπτει όχι μόνο εκείνον που καπνίζει, αλλά και το περιβάλλον του», σημειώνει η πρόεδρος της ΑΚΟΣ κυρία Δέσποινα Κατσώχη.