Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για κάθε γυναίκα. Μιλάμε για τον ετήσιο έλεγχο που πρέπει να κάνει, ανεξάρτητα από το αν εμφανίζει συμπτώματα ή αν ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου, έχει δηλαδή οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος περιλαμβάνει την τακτική αυτοεξέταση των μαστών, τη μαστογραφία και το συνοδό υπερηχογράφημα. Η μαστογραφία ξεκινά συνήθως όταν η γυναίκα γίνει 40 ετών ενώ για όσες έχουν οικογενειακό ιστορικό πολύ νωρίτερα.
Αν η γυναίκα έχει οικογενειακό ιστορικό, ιδιαίτερα αν ο μαστός της εμφανίζει αλλοιώσεις, πρέπει να εντείνει τους ελέγχους σε τακτικότερα χρονικά διαστήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες γυναίκες. Η πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού συμβάλει στην επιβίωση της γυναίκας και βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Ο καρκίνος μαστού είναι η περίπτωση του καρκίνου με τις μεγαλύτερες πιθανότητες ίασης εάν υπάρξει έγκαιρη διάγνωση.
Και βέβαια, είναι ευκαιρία να θυμίσουμε ότι ο πραγματικός κίνδυνος που απειλεί πλέον στις μέρες μας τις γυναίκες είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Όχι λοιπόν στο τσιγάρο και ναι στην πρόληψη.

Η καλή μας υγεία είναι στο χέρι μας!