Η ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΥΓΙΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ

Στην Ρόδο βρέθηκε η Πρόεδρος της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Συνεργασίας Δρ. Δέσποινα Κατσώχη (12-15 Σεπτεμβρίου), προκειμένου να συμμετάσχει στο 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Εταιρείας ELEKTA η οποία  προσφέρει πάντα νέες τεχνολογίες, παρουσιάζει καινοτόμες ιδέες και προωθεί κλινικές λύσεις  στην θεραπεία του καρκίνου.

Tο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου εστίασε στην κλινική αξία και στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της νόσου του καρκίνου και εξελίχθηκε μέσα από προφορικές παρουσιάσεις, πάνελ, παράλληλα εργαστήρια αλλά και σεμινάρια.

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη αναφέρθηκε στην εφαρμογή νέων ακτινοθεραπευτικών τεχνικών για την ριζική αντιμετώπιση ανεγχείρητων καρκίνων σε διάφορες περιοχές του σώματος με έμφαση στον πνεύμονα.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, η νεότερη τεχνογνωσία με την βοήθεια της απεικονιστικά καθοδηγούμενης ακτινοθεραπείας (IGRT) προσφέρει την ευκαιρία για  ασφαλή εφαρμογή υψηλών δόσεων ακτινοβολίας και ταυτόχρονη χαμηλή επιβάρυνση των γειτονικών υγιών ιστών.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Sheraton.