Αυτός ήταν ο τίτλος διάλεξης της Δρ Δέσποινας Κατσώχη στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο: «Καρκίνος μαστού από το χθες στο σήμερα. Αύριο;», που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Μαΐου 2013 στο Λιμένι Αρεόπολης Λακωνίας.

Όπως επισήμανε η Δρ. Κατσώχη, η ακτινοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Για κάθε 4 υποτροπές που προλαμβάνονται, διασώζεται και μία ασθενής από τον θάνατο.

Ο σχεδιασμός της ακτινοθεραπείας του μαστού είναι πολύπλευρη και πολυεπίπεδη διεργασία και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για την προστασία των παρακείμενων οργάνων. Καθοριστικό ρόλο παίζουν επίσης η σωστή ακτινοθεραπευτική δόση, σε συνδυασμό με την έγκαιρη έναρξη της θεραπείας.

Πώς συμβάλλει η ακτινοθεραπεία στον έλεγχο της τοπικής εξάπλωσης της νόσου αλλά και στην επιμήκυνση της συνολικής επιβίωσης των ασθενών;

1) Με την συντονισμένη προσπάθεια και συνεχή επικοινωνία της ογκολογικής ομάδας γιατρών που ασχολούνται με την θεραπεία του καρκίνου (Ακτνοδιαγνωστής, Παθολόγος Ογκολόγος, Παθολογοανατόμος Χειρουργός μαστού, Πλαστικός Χειρουργός κ.λπ.).

2) Με την άριστη ποιότητα της ακτινοθεραπείας που εξαρτάται από την τεχνολογία και την τεχνογνωσία της ακτινοθεραπευτικής ομάδος, δηλ. των ιατρών, των φυσικών ιατρικής φυσικής και των τεχνολόγων.

3) Με τη συστηματική καταγραφή των στοιχείων, των αποτελεσμάτων της θεραπείας και των παρενεργειών.

Καταλήγοντας η Δρ. Κατσώχη υπογράμμισε: «Η εκπαίδευση και η συνεχής ενημέρωση πάνω στα διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας, με στόχο την καθημερινή τους εφαρμογή σε ασθενείς- προσαρμοσμένα πάντοτε στην ανατομία και την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης- είναι βασική μας μέριμνα στη προσπάθεια μας να ελέγξουμε την εξάπλωση της νόσου».