Ιδιαίτερα εντυπωσιακά όσον αφορά την διείσδυση του internet στην καθημερινότητα των πολιτών (ασθενών) και των γιατρών, όπως δείχνει πανελλήνια ποσοτική έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του νοσοκομείου Υγεία.

Η πανελλήνια αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Νοσοκομείο Υγεία (Ακτινοθεραπευτική Ογκολογική Συνεργασία) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν) το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2011 με την συμμετοχή 1050 περίπου ερωτηθέντων. Είχε ως στόχο την καταγραφή των τάσεων χρήσης του internet για θέματα υγείας. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά όσον αφορά την διείσδυση πλέον του internet στην καθημερινότητα των πολιτών (ασθενών) και των γιατρών. Μάλιστα έχουν ήδη καταγραφεί και αναλυθεί πάνω από 250 ιατρικά sites που συντηρούνται ενεργά από Έλληνες γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, 2 στους 10 Έλληνες χρήστες του internet χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά το μέσο αυτό για την ενημέρωσή τους για θέματα υγείας, το 50% μερικές φορές, ενώ μόνο 3 στους 10 δεν το χρησιμοποιούν καθόλου. Από τους πολίτες που χρησιμοποιούν αυτό το ψηφιακό μέσο στην υγεία, το 43% ήδη βρίσκει γιατρούς ή/και νοσοκομείο για συγκεκριμένα θέματα υγείας μέσω του internet και το 35% συμμετέχουν ενεργά σε σχετικά blogs/forums.