«Καρκίνος. Ένα “παιχνίδι” πιθανοτήτων» Blog

Διεπιστημονικό διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο «Καρκίνος. Ένα “παιχνίδι” πιθανοτήτων», 5 & 6 Μαρτίου 2021

«Καρκίνος. Ένα “παιχνίδι” πιθανοτήτων» είναι ο τίτλος διεπιστημονικού συνεδρίου που διοργάνωσε η ΑΚΟΣ κι έλαβε χώρα διαδικτυακά στις 5 & 6 Μαρτίου 2021. Επιστήμονες απ’…
«Γυναίκες στο παιχνίδι της ζωής» Blog

«Γυναίκες στο παιχνίδι της ζωής»

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση της ΑΚΟΣ με τίτλο «Γυναίκες στο παιχνίδι της ζωής», Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 «Γυναίκες στο παιχνίδι της ζωής», ήταν ο τίτλος διαδικτυακής ενημερωτικής…