Ομάδα-εικόνα Έρευνες

Ποιοι Είμαστε

Ας Συστηθούμε Η ΑΚΟΣ είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία η οποία στον πυρήνα της αποτελείται από επιστήμονες του χώρου της υγείας και πλαισιώνεται από…