Επιστημονική Ημερίδα της ΑΚΟΣ «Ιερά Πύελος και καρκίνος»
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015, Αθήνα Divani Caravel Ηotel, αίθουσα Ορίζοντες

Στην «ιερά πύελο» που φυλάσσει την αναπαραγωγική και γενετήσια λειτουργία, στους καρκίνους που εκδηλώνονται σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή, στη θεραπεία τους, αλλά και στην αναγκαιότητα διασφάλισης της ομαλής συνεργασίας των εμπλεκομένων ειδικοτήτων, εστίασε επιστημονική ημερίδα της ΑΚΟΣ με θέμα «Ιερά Πύελος και Καρκίνος»

Οποιοδήποτε πρόβλημα στην περιοχή της πυέλου (προστάτης, γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα, ουροδόχος κύστη, ορθοπρωκτικός σωλήνας) επηρεάζει την ψυχολογία του ασθενούς και λειτουργεί ανασχετικά στο να διερευνηθεί, να διαγνωσθεί και να αντιμετωπισθεί εγκαίρως.

Η Πρόεδρος της ΑΚΟΣ, ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής Δρ. Δέσποινα Κατσώχη, χαιρετίζοντας τους συμμετέχοντες επιστήμονες, εστίασε στην αγαστή συνεργασία των ειδικοτήτων καθώς όπως υπογράμμισε: «Η ιερά πύελος εκδηλώνει ογκολογικά περιστατικά δυνητικά ιάσιμα στα πρώιμα στάδια, άρα η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί στην αντιμετώπιση τους, με την ακτινοθεραπεία να παίζει σημαντικό ρόλο, σε συνεργασία με άλλες θεραπευτικές μεθόδους (χειρουργική, χημειοθεραπεία και νεότερα φάρμακα)».