Έρευνες

«Οι καπνιστές δεν έχουν ενσυναίσθηση του εθισμού τους»

 «Οι καπνιστές δεν έχουν ενσυναίσθηση του εθισμού τους»

Νεότερα στοιχεία της έρευνας της ΑΚΟΣ για το κάπνισμα

Tα αποτελέσματα επεξεργασίας της έρευνάς της για το κάπνισμα, που εστίασε στο βαθμό εθισμού στο κάπνισμα του ογκολογικού ασθενή και τα οποία τεκμηριώνουν την ανάγκη η διακοπή του καπνίσματος να αποτελεί μέρος του θεραπευτικού σχήματος, παρουσίασε η ΑΚΟΣ στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνάντησης που διοργάνωσε, με τίτλο «Ο καρκίνος του πνεύμονα με μια άλλη …ματιά», το Σάββατο 30 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Αφορμή για την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων έδωσε εύρημα της έρευνας, σύμφωνα με το οποίο οι συμμετέχοντες δήλωναν σε μεγάλο ποσοστό, ότι κάπνιζαν από ευχαρίστηση  (36,5%  άνδρες και   34,3% γυναίκες) και όχι από εθισμό. Ωστόσο προχωρούσαν σε διακοπή του καπνίσματος  κυρίως όταν νοσούσαν σοβαρά (45,7%).

Τα ευρήματα  προέκυψαν από την επεξεργασία των νέων δεδομένων της έρευνας, που διενήργησε η ΑΚΟΣ το 2014 (1618 συμμετέχοντες), με την προσθήκη των απαντήσεων 255 ογκολογικών ασθενών/ καπνιστών. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με τη μέθοδο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης και έχει προβλεπτική δύναμη στο 85% των καπνιστών του γενικού πληθυσμού.

Έτσι, για τους  παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον βαθμό εθισμού στο κάπνισμα του ογκολογικού ασθενή προέκυψε ότι:

  • Τον βαθμό εθισμού στο κάπνισμα επηρεάζουν καταλυτικά (75%) ο αριθμός των τσιγάρων αλλά και η χρονική περίοδος (πακέτα/έτος). Με την αύξηση των πακέτων και του χρόνου καπνίσματος αυξάνεται και ο βαθμός του εθισμού.
  • Το φιλικό περιβάλλον- αν ανήκει στην ομάδα των καπνιστών- επηρεάζει αυξητικά τον βαθμό εθισμού στο κάπνισμα, σε αντίθεση με τις καπνιστικές συνήθειες της οικογένειας οι οποίες μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην έναρξη του καπνίσματος. Ο αυριανός ενήλικας δεν είναι απαραίτητο να γίνει καπνιστής αν καπνίζουν οι γονείς του, αυτό μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά.
  • Σημαντικό ρόλο στην διακοπή του καπνίσματος παίζει και ο παράγοντας «προσωπική απόφαση».
  • Όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται και η επιθυμία για διακοπή του καπνίσματος ενώ σε όσο μικρότερη ηλικία αρχίζουμε να καπνίζουμε τόσο αυξάνεται και ο βαθμός εθισμού στη βλαβερή συνήθεια.

Συσχετίσεις

Αποτελέσματα