Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

10:30-11:00 Προσέλευση – Εγγραφές
11.00-12.00 Καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου
Προεδρείο: Ο. Γαλίτη-Νικολάτου, Ν. Παπαδογιωργάκης, Γ. Πισσάκας, Α. Ψυρρή
Ήρθε η ώρα να προσαρμόσουμε τη θεραπευτική στρατηγική μας στους θετικούς στον ιό HPV ασθενείς με καρκίνο στοματοφάρυγγα;
Η άποψη του Χειρουργού Ε. Κυροδήμος
Η άποψη του Παθολόγου Ογκολόγου Ι. Κωτσαντής
Η άποψη του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου Κ. Δουκάκη
Πώς αντιμετωπίζουμε τις παρενέργειες των ογκολογικών θεραπειών; Ε. Βάρδας

12.00-13.00 Ολιγομεταστατική Νόσος
Προεδρείο: Δ. Έξαρχος, Δ. Πεκτασίδης, Ε. Ρες, Χ. Σκαρλέας
Ολιγομεταστατική νόσος. Πώς ορίζεται και σε ποιους καρκίνους έχει σημασία;
Η άποψη του Ακτινοδιαγνώστη Α. Χαροκοπάκης
Η άποψη του Παθολόγου Ογκολόγου Α. Άσση
Ποια είναι η μέχρι σήμερα εμπειρία μας από τις θεραπευτικές στρατηγικές της ολιγομεταστατικής νόσου;
Η άποψη του Παθολόγου Ογκολόγου Α. Στριμπάκος
Η άποψη του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου Α. Δαματοπούλου

13.00-14.00 Μεταστατική Νόσος
Προεδρείο: Α. Αλεξόπουλος, Δ. Καρδαμάκης, Κ. Λαμπρόπουλος, Γ. Τζίμας
Ολιγομεταστατική ηπατική νόσος: Ποια είναι η πραγματικότητα;
Η άποψη του Χειρουργού Σ. Παγκράτης
Η άποψη του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου Γ. Κουκουράκης
Η άποψη του Παθολόγου Ογκολόγου Δ. Συμεωνίδης
Τέλος εποχής για την ολοκρανιακή ακτινοθεραπεία; Χ. Μπόσκος 

14.00-15.00 Τεχνολογικές Εξελίξεις
Προεδρείο: Α. Δημόπουλος, Π. Καραΐσκος, Δ. Κατσώχη, Γ. Κόλλιας
Ποιες είναι οι νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις στην ακτινοθεραπεία; Χ. Παρασκευοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη στην Ογκολογία Ε. Μπερούκας
Ποιες οι δυνατότητες και ποια τα οφέλη της επανακτινοβόλησης; Μ. Πιπέρη
Πώς αποτιμώνται δοσιμετρικά τα υπο-υπερκλασματοποιημένα σχήματα ακτινοθεραπείας; Λ. Σιδέρη

16.00-17.00 Καρκίνος – Πρόληψη – Πρόγνωση
Προεδρείο: Ι. Αποστολάκης, Σ. Δεμίρη, Ε. Σαμαντάς, Λ. Φλωρεντίν
Έχει ρόλο ο παθολόγος στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου; Φ. Βασιλαρά
Πόσο… εναλλακτικά είναι τα ≪εναλλακτικά≫  προϊόντα καπνίσματος; Κ. Φαρσαλινός
Οικονομοτεχνικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή νέων φαρμάκων στην Κλινική Ογκολογία Μ. Βασλαματζής
Πώς επηρεάζει η κατανόηση της βιολογίας του όγκου τη θεραπευτική απόφαση; Ι. Δημητριάδης
 
17.00-18.00 Παρενέργειες Ογκολογικών Θεραπειών
Προεδρείο: Ε. Καρυδά, Σ. Κωνσταντινίδης, E. Μαναός, Χ. Σκαρλέας
Ποιες οι καρδιολογικές επιπτώσεις της θεραπείας του καρκίνου; Α. Μασδράκης
Είναι εφικτή η έγκαιρη διάγνωση του λεμφοιδήματος;
Η άποψη του Ακτινοδιαγνώστη Δ. Κεχαγιάς
Η άποψη του Πυρηνικού Ιατρού Θ. Πιπίκος
Ποιο το πρακτικό όφελος της έγκαιρης διάγνωσης του λεμφοιδήματος; Ε. Τριανταφύλλου
 
18.00-19.30 Καρκινικός Πόνος
Προεδρείο: E. Μαναός, Μ. Μπαλαφούτα, Σ. Πουλοπούλου, Χ. Σεφέρης
Οποιοειδή για αναλγησία του ογκολογικού ασθενή. Πότε και πώς; Ζ. Κοντούλη
Επιφέρει η άπαξ στερεοτακτική ακτινοθεραπεία την επιθυμητή ανακούφιση πόνου στους ασθενείς με
οστικές μεταστάσεις εκτός σπονδυλικής στήλης; Ι. Μπέλη
Πώς συνεπικουρεί η οξυγόνο-οζονοθεραπεία στην αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους και
της κόπωσης; Γ. Κωνσταντοπούλου
Πότε και ποιοι ογκολογικοί ασθενείς με άλγος ωφελούνται από τις αντλίες πόνου; Κ. Στοφόρου
 
19.30-20.30 Καρκίνος Προστάτη
Προεδρείο: Ι. Γκιάλας , Σ. Γκούβαλης, Ε. Μαραγκουδάκης, Δ. Δαλιάνη
Ορμονοάντοχος καρκίνος προστάτη. Έχουμε στρατηγική αντιμετώπισης; Κ. Τσιγαρίδας

Ποια η στρατηγική στην ολιγομεταστατική νόσο του καρκίνου του προστάτη; Μ. Τριχάς
Πώς αντιμετωπίζουμε τον επιθετικό, τοπικά εκτεταμένο, μη μεταστατικό καρκίνο του προστάτη;
Η άποψη του ακτινοθεραπευτή ογκολόγου Γ. Ζάννος
Η εμπειρία του Κέντρου Βραχυθεραπείας Δ.Θ.Κ.Α. ≪Υγεία≫ Δ. Κατσώχη, Ε. Κουτσουβέλη
Η άποψη του παθολόγου ογκολόγου Γ. Λύπας
 
20.30-21.00 Τελετή Έναρξης
Προεδρείο : Α. Αρδαβάνης, Π. Σακκάς
Ποιος, πότε και πώς βιώνει επαγγελματική εξουθένωση; Χ. Καραπάνου
Πώς βιώνουν και πώς αντιμετωπίζουν οι ογκολόγοι
την επαγγελματική εξουθένωση; Φ. Σταυρίδη

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020

10:30-11:00 Προσέλευση – Εγγραφές
11.00-11.45 Καρκίνος Πνεύμονα
Προεδρείο : Α. Γκάγκα, Β. Πρασόπουλος, Α. Ράπτη
Πώς αλληλοσυμπληρώνονται τα ευρήματα του EBUS-TBNA και της PET-CT στον ΜΜΚΠ; Μ. Δωρής, Ρ. Ευθυμιάδου
Πώς αξιοποιούνται τα διαγνωστικά ευρήματα στη λήψη θεραπευτικής απόφασης; Γ. Ρηγάκος
11.45-12.00 Διάλειμμα καφέ
 
12.00-13.00 Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα
Προεδρείο: Α. Αργύρης, Χ. Ζαμπάτης, Κ. Ηλιάδης, Π. Τόμος
Πώς θα αντιμετωπίζονται στο εγγύς μέλλον χειρουργήσιμοι ασθενείς με πρώιμα στάδια ΜΜΚΠ;
Η άποψη του Θωρακοχειρουργού Κ. Αθανασιάδη
Η άποψη του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου Z. Καλαϊτζή
Μπορεί να υποκαταστήσει η ανοσοθεραπεία το ρόλο της χειρουργικής επέμβασης στον ΜΜΚΠ σταδίου ΙΙΙ στο εγγύς μέλλον;
Η άποψη του Θωρακοχειρουργού Δ. Μάλλιος
Η άποψη του Παθολόγου Ογκολόγου Ν. Μητσιμπόνας
 
13.00-14.00 Καρκίνος του Πνεύμονα
Προεδρείο: Γ. Αραβαντινός, Ι. Βαρθαλίτης, Κ. Κυπριανού, Γ. Κύργιας, Α. Χατζίνης
Υπάρχει συσχέτιση του φορτίου μεταλλάξεων και της πρόγνωσης του καρκίνου του πνεύμονα; Α. Λασκαράκης
Ο συνδυασμός ανοσοθεραπείας και ακτινο-χημειοθεραπείας στον τοπικά εκτεταμένο καρκίνο του πνεύμονα είναι η νέα πραγματικότητα; Γ. Χατσίδης
Έχει ρόλο η σταθεροποιητική στερεοτακτική ακτινοθεραπεία μετά από πρώτης γραμμής χημειοθεραπεία στον μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα; Α. Μηλιάδου
Πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση ασθενών σε πρωτόκολλα κλινικών μελετών; Ν. Τσουκαλάς
 
14.00-15.00 Ανοσοθεραπεία
Προεδρείο: Μ. Βασλαματζής, Π. Παντελάκος, Φ. Λάσπας, Γ. Σαμέλης
Ποιο το όφελος των επαναλαμβανόμενων βιοψιών σε μεταστατικούς ασθενείς; Σ. Λαμπρόπουλος
Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της ογκολογίας με τις στοχεύουσες θεραπείες και την ανοσοθεραπεία; Γ. Καρκαλέτσος
Πώς καταγράφεται η σχέση ακτινοθεραπείας και ανοσοθεραπείας στην ολιγομεταστατική νόσο; Ε. Γιαννούλας
Ανοσοθεραπεία: μπορεί να πετύχει την ίαση; Α. Δημητριάδου__
 
15.00-15.30 Καρκίνος Ουροδόχου Κύστης sponsored by
Προεδρείο: Γ. Ρήγας, Χ. Χριστοφυλλάκης
Νεότερες εξελίξεις με την ανοσοθεραπεία στον μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνο Ε. Ι. Περδικούρη
15.30-16.30 Γεύμα
 
16.30-17.30 Καρκίνος Παγκρέατος – Διάγνωση
Προεδρείο: Γ. Κολίτση, Σ. Παπαδόπουλος, Π. Παπακώστας
Ποιες οι εφαρμογές του ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος στον καρκίνο του παγκρέατος; Α. Σιούλας
Ποια η χρησιμότητα-αξία της ταχείας κυτταρολογικής εκτίμησης στην αίθουσα του ενδοσκοπικού υπερήχου; Χ. Σάλλα
Ποια τα απεικονιστικά κριτήρια κατά την αρχική διάγνωση και θεραπευτική ανταπόκριση του καρκίνου του παγκρέατος; Α. Αθανασάκος
 
17.30-18.30 Καρκίνος Παγκρέατος – Θεραπεία
Προεδρείο: Ν. Κεντεποζίδης, Κ. Κυπριανού, Π. Κουτκιά-Μυλωνάκη, Φ. Σταυρίδη
Ανεγχείρητος καρκίνος παγκρέατος: τι θεραπευτικές ευκαιρίες έχει; Γ. Τσιώτος
Τί μας δίδαξε η ΧΜΘ στον καρκίνο του παγκρέατος; Μ. Θεοχάρη
Ποια είναι η ενδεδειγμένη διαιτητική πρόσληψη και διατροφική υποστήριξη στους ασθενείς έπειτα από παγκρεατεκτομές; Μ. Τόιλου
Πότε και πώς αντιμετωπίζεται με ακτινοθεραπεία ο καρκίνος του παγκρέατος; Γ. Κριτσέλης
 
18.30-19.30 Καρκίνος Παχέος Εντέρου
Προεδρείο: Μ. Κωνσταντουλάκης, Χ. Χριστοδούλου, Γ. Κύργιας, Α. Πετούνης
Πώς το μοριακό προφίλ άλλαξε τις θεραπευτικές επιλογές στον καρκίνο παχέος εντέρου; Α. Νικολαΐδη
Ποια η συμβολή της μαγνητικής τομογραφίας υψηλής ευκρίνειας στη σταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού; Π. Νικολόπουλος
Ακτινο-χημειοθεραπεία στον καρκίνο του ορθού: ριζική ή προεγχειρητική; Η άποψη του Χειρουργού Κ. Στάμου
Η άποψη του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου Ι. Γεωργακόπουλος
Έχει ρόλο η επικουρική χημειοθεραπεία στον
καρκίνο του ορθού μετά από προεγχειρητική
ακτινο-χημειοθεραπεία; Ν. Χαραλαμπάκης
 
19.30-20.00 Τρόπος Ζωής και Καρκίνος
Προεδρείο: Γ. Δουκίδης, Δ. Κατσώχη
Πώς διαμορφώνεται η συχνότητα εμφάνισης των καρκίνων; Β. Κορέντζελου
Ποιο είναι το μέλλον της διατροφής; Ε. Κιοσσές