Οι σύγχρονες θεραπείες για τον καρκίνο –χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες κ.λπ.- έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν γίνει πολύ στοχευμένες και άρα πολύ πιο αποτελεσματικές και με λιγότερες παρενέργειες.

Η ακτινοθεραπεία θεωρείται από τις πιο καλά ανεκτές θεραπείες, ειδικά για τους ηλικιωμένους ασθενείς. Η πρόοδος της ακτινοθεραπείας, με τα πλάνα τρισδιάστατων ή διαμορφούμενης έντασης ακτινοβολίας, η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, είναι μέθοδοι που προσφέρουν στοχευμένη αντιμετώπιση και σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών, ενώ τους απαλλάσσουν από σειρά προβλημάτων. Η ακτινοθεραπεία αποτελεί επίσης αποτελεσματικό μέσο στον έλεγχο του πόνου στους καρκινοπαθείς με οστικές μεταστάσεις. Σήμερα, η επιστήμη να κερδίζει κάθε μέρα όλο και περισσότερες μάχες στον πόλεμο με τον καρκίνο, πετυχαίνοντας μικρές αλλά σημαντικές νίκες, που αποκρυπτογραφούν σταδιακά τα μυστικά της σύνθετης αυτής ασθένειας.