Το δέντρο, δηλαδή η ασθένεια, δεν θα πρέπει να παρασύρει έναν γιατρό να χάσει το δάσος που είναι η συνολική θεώρηση του ασθενή, που περιλαμβάνει το ψυχολογικό, το κοινωνικό, το οικογενειακό και το φιλικό του περιβάλλον. Όπως μάλιστα τόνισε η Δρ Δέσποινα Κατσώχη, Ακτινοθεραπεύτρια -Ογκολόγος στην πρόσφατη εκδήλωση της ΑΚΟΣ, με θέμα «Ιστορίες ψυχής, ρόλοι ζωής», εκτός από τον ασθενή, και το περιβάλλον του έχει ανάγκη από ψυχολογική υποστήριξη.

“Αν το περιβάλλον είναι υποστηρικτικό τότε διευκολύνεται και η θεραπευτική διαδικασία. Ωστόσο, και το οικογενειακό περιβάλλον του ασθενή χρειάζεται ψυχολογική στήριξη για να ανταπεξέλθει στην έκτακτη συνθήκη στην οποία έχει βρεθεί. Είναι εύγλωττες οι ζωγραφιές των παιδιών που συνοδεύουν τους γονείς στις θεραπείες τους. Η ένταση των χρωμάτων και των μορφών είναι ένα δείγμα της εσωτερικής έντασής τους, γιατί τα παιδιά νιώθουν πολύ μεγάλη ανασφάλεια όταν οι γονείς γίνονται ξαφνικά ευάλωτοι και τα σενάρια που κάνουν συχνά είναι πολύ χειρότερα από τη πραγματικότητα.

Σε κάθε περίπτωση είναι υψηλό το ψυχικό φορτίο που καλούμαστε να διαχειριστούμε: το δικό μας, των ασθενών μας αλλά και του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος, το οποίο ακουμπά πάνω μας και ζητά ελπίδα και στήριξη”, εξήγησε η κυρία Κατσώχη