Η ΑΚΟΣ λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό δια χειρός της προέδρου Δέσποινας Κατσώχη

ΠΡΟΛΗΨΗ: PREVENTION
In *AKOS we have the motto “Prevention is a life style”.
We have therefore made it our mission to educate the public and raise awareness because as Hippocrates put it, “Prevention is better than cure”.