Αν κάθε διεπιστημονική συνάντηση είναι μία κυψέλη όπου η κάθε μέλισσα- επιστήμονας αποθέτει το μέλι της γνώσης και της εμπειρίας του, η δική μας στόχο έχει να προσεγγίσει τον καρκίνο του πνεύμονα από μία άλλη ματιά, αναδεικνύοντας τις βέλτιστες πρακτικές και τα νέα επιστημονικά δεδομένα σε επίπεδο διάγνωσης αλλά και θεραπείας στα πρώιμα αλλά και στα τοπικά προχωρημένα στάδια του.

Αυτή η… άλλη ματιά για εμάς προϋποθέτει την ολιστική (βιο-ψυχο-κοινωνική) προσέγγιση του ασθενή και την εξατομικευμένη φροντίδα του, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αλλά και με την παράλληλη στήριξη του οργανισμού, της ψυχολογίας και του κοινωνικού του περιβάλλοντος, με στόχο την αποκατάσταση και τη λειτουργικότητα του. Θεωρούμε απαραίτητη την εφαρμογή ενός στρατηγικού πλάνου συνεργασίας των εμπλεκομένων ειδικοτήτων (παθολόγων- ογκολόγων, χειρουργών, ακτινοθεραπευτών) αλλά και παρεμφερών ειδικοτήτων (φυσιοθεραπευτών, διατροφολόγων, ψυχολόγων ακόμη και κοινωνιολόγων) οι οποίοι θα προσφέρουν φροντίδα και στήριξη στον ασθενή.
Σε αυτήν την πορεία επισημαίνουμε την ανάγκη, η διακοπή του καπνίσματος να αποτελεί μέρος του θεραπευτικού σχήματος, με την παροχή βοήθειας σε επιστημονικό επίπεδο. Προς επίρρωση αυτής της αναγκαιότητας, η ΑΚΟΣ θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα έρευνάς της, για τον βαθμό εθισμού στο κάπνισμα του ογκολογικού ασθενή.
Όπως επισημαίνει η Πρόεδρος της ΑΚΟΣ, ογκολόγος- ακτινοθεραπευτής Δρ. Δέσποινα Κατσώχη καθοριστικός είναι ο ρόλος της ακτινοθεραπείας καθώς η έγκαιρη έναρξη της συμβάλει αθροιστικά με τις λοιπές θεραπευτικές μεθόδους, πολύ περισσότερο σε ασθενείς σε ολιγομεταστατική νόσο ή σε χειρουργήσιμους όγκους σε μη χειρουργήσιμους ασθενείς ή ακόμη και σε όγκους τοπικά προχωρημένου σταδίου.
Από τη συνάντηση μας δεν θα μπορούμε να απουσιάζει τέλος η ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης με την ενίσχυση του προσυμπτωματικού ελέγχου, που θα επιτρέψει την έγκαιρη πρόγνωση και άρα στην ίαση, καθώς με βάση την παρούσα συνθήκη τα 2/3 των περιστατικών διαγιγνώσκονται σε προχωρημένα στάδια της νόσου.
Καλώς ορίσατε στην κυψέλη της ΑΚΟΣ!