Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας για το Κάπνισμα

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 – 17:30

Η ΑΚΟΣ διενήργησε έρευνα με την οποία χαρτογραφεί τις συνήθειες των καπνιστών κάθε ηλικίας, τους λόγους για τους οποίους υιοθέτησαν αυτήν την βλαβερή συνήθεια, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα την διέκοπταν αλλά και τις πηγές πληροφορησης τους, όσον αφορά το κάπνισμα και τις επιπτώσεις του στην υγεία. Ποιά μέσα επιλέγουν για την ενημέρωση τους; Για ποιούς λόγους καπνίζουν; Κάτω από ποιές συνθήκες θα αποφάσιζαν να σβήσουν μια για πάντα το τσιγάρο τους;
Η ΑΚΟΣ σκοπεύει να αξιοποιήσει δημιουργικά τα αποτελέσματα της έρευνας μέσα από τις δράσεις της, καθώς αφορούν στον ελληνικό πληθυσμό, στοιχείο που αυξάνει το ενδιαφέρον τους καθώς όπως γνωρίζουμε δεν είναι ιδιαίτερα συχνές έρευνες που να αφορούν θέματα υγείας του ελληνικού πληθυσμού.
Σας περιμένουμε όλους σας.