Όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία της θεραπείας, ο αποθεραπευμένος καλείται να εντάξει την τακτική παρακολούθηση στη ζωή του και να επαναπροσδιορίσει θέσεις, αξίες και προτεραιότητες. Να υιοθετήσει έναν συνειδητοποιημένο πλέον τρόπο ζωής, στον οποίο η αγάπη η φροντίδα και ο σεβασμός για τον εαυτό του γίνεται καθημερινότητα.

 

Σε αυτόν τον νέο τρόπο ζωής έχει για σύμμαχό του, το «Ημερολόγιο Αποθεραπείας» της ΑΚΟΣ. Πρόκειται για ένα βιβλιάριο μεταθεραπευτικής παρακολούθησης, που βοηθά τους αποθεραπευμένους στην τακτική και οργανωμένη παρακολούθηση της υγείας τους, μετά την αποθεραπεία τους.
Ειδικότερα, το «Ημερολόγιο Αποθεραπείας» περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία του αποθεραπευμένου, πλήρες ιστορικό με τα χαρακτηριστικά της ασθένειάς του, της θεραπείας του αλλά και της φαρμακευτικής αγωγής που ακολούθησε. Ακολουθούν οι σελίδες με τα αποτελέσματα των επανεξετάσεών του, οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες πρέπει να γίνουν όπως και το ποιες θα είναι αυτές οι εξετάσεις.
Όταν ολοκληρωθούν οι σελίδες των επανεξετάσεων, που υπολογίζονται σε είκοσι κύκλους κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων χρόνων μετά την αποθεραπεία, το «Ημερολόγιο Αποθεραπείας» φιλοξενεί ειδικές σελίδες όπου σημειώνονται κάθε είδους παθολογικά ευρήματα που μπορεί να εμφανίσει ο ασθενής, πολύτιμα στοιχεία τα οποία καθοδηγούν τους θεράποντες ιατρούς του.
Ο σχεδιασμός ολοκληρώνεται με κατατοπιστικούς πίνακες παρακολούθησης των ογκολογικών δεικτών του ασθενή, όπου καταγράφονται οι αυξομειώσεις τους.
Το «Ημερολόγιο Αποθεραπείας» της ΑΚΟΣ αποτελεί ένα επιστημονικό εργαλείο, πολύτιμο εφόδιο στη νέα ζωή κάθε αποθεραπευμένου.
Δείτε το  «Ημερολόγιο Αποθεραπείας» της ΑΚΟΣ: